Home

Index

PUCL Bulletin, May 2004

Award donors 2004

A. Anantha Reddy, Andhra Pradesh; K. Pratap Reddy, Andhra Pradesh; S.R. Sankaran, IAS (Retd.), Andhra Pradesh; Ms. Savithri Kondapi, Andhra Pradesh; T. Gopal Rao, Andhra Pradesh; V. Rajasekhar, Andhra Pradesh; Venkat Vasanth, Andhra Pradesh; Zahid Ali, Andhra Pradesh; Prabhakar Sinha, Bihar; Ram Chandra Lal Das, Bihar; Amarjit Singh Chandhiok, Delhi; Amrik Singh, Delhi; Anil B. Divan, Delhi; Anwar/Ms. Sehjo Singh, Delhi; Badridas Sharma, Delhi; Chaman Lal, NHRC Delhi; Dr. K.P.S. Dhama/ Suman Dhama, Delhi; F.S. Nariman, Delhi; Harish N. Salve, Delhi; I.K. Gujaral, Delhi; K.K. Venugopal, Delhi; R.N. Karanjawala, Delhi; Justice R.S. Narula Trust, Delhi; Rajindar Sachar, Delhi; Ramjethamalani, Delhi; Ruddar Datt, Delhi; Soli J. Sorabjee, Delhi; Stig Toft Madsen, Denmark; Hasan Mansur, Karnataka; Manjeri R. Dharmarajan, Karnataka; Meenal Mamdani (Ms.), Maharashtra; Poonawala Serve-U Foundation, Maharashtra; Ajit Balakrishnan, Mumbai; Asghar Ali Engineer, Mumbai; Citizens for Democracy, Mumbai; D.S. Parikh, Mumbai; Ms. Feroza H. Seervai, Mumbai; Frashogar Charities, Mumbai; Lotus Trust, Mumbai; Navroz H. Seervai, Mumbai; Pareen Lal Kaka, Mumbai; S.A.A. Pinto, Mumbai; Ms. Pramodini Pradhan, Orissa; Ms. Savithri Krishnaswamy, Tamil Nadu; V. Suresh, Tamil Nadu; Prof. Brijen K. Gupta, U.S.A; Prabhat R. Das, U.S.A; P.P. Rao, Noida, UP; R.B. Mehrotra, U.P.; Ravi Kiran Jain, UP; Fr. K.K. Antony, UP.

 

Home | Index | What's new

Valid HTML 4.01!